Recherche avancée

Forums

Put your welcome message here. You can edit this in the admin site.

lundi 25 septembre 2017 23:01:13
Forum Sujets Messages Dernier post
New Products
Discuss new products and industry trends
137 245
Trade
6 7
Mobile Devices Forum
Discuss the mobile phone market
1 1
3 months ago
Dans: Regarding Solde sneaker Fresh air Utmost
Par: Invité
Packaging & Shipping
Discuss packaging & shipping
11814 11586
Pas de Messages
Forum Sujets Messages Dernier post
搜索引擎
2722 4501
Pas de Messages
PhotoShop
1278 1264
Pas de Messages
Discussions actives
Titre du sujet Réponses Vues Dernier post
Picking out probably the most Unbelievable Packers in addition to Movers Delhi
Invité
3 8258
6 days ago
Par: Rahuk Roy
A woman quite possibly the most Awesome Packers along with Movers Hyderabad
Invité
2 241
6 days ago
Par: Rahuk Roy
Delhi Movers now provides Experienced along with very affordable switching assistance
Invité
3 184
6 days ago
Par: Rahuk Roy
子曰:“学而时习之,不亦悦乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?” (《论语·学而》)   〔译文〕孔子说:“学了以后不断地复习和练习,不也高兴吗?有志同道合的人从远方来和我一起商讨学问,不也快乐吗?虽然人家对我不了解,我也不怨恨,不也是君子吗?”
Invité
1 200
13 days ago
Par: kailey HU
子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。”(《论语·公冶长》)   〔译文〕孔子说:“以前我对人的态度是,只要听到他说的话,便相信他的行为;今天我对人的态度是,听到他说的话,还要考察他的行为,才能相信。”
Invité
1 163
13 days ago
Par: kailey HU
子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”(《论语·学而》)   〔译文〕孔子说:“花言巧语,装着一副伪善的样子,这种人,‘仁德’是不会多的。”
Invité
1 200
13 days ago
Par: kailey HU
子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。”   〔译文〕孔子说:“弟子们在家要孝顺自己的父母,出外要敬爱自己的兄长。寡言少语,说话诚实可信。博爱大众,亲近有仁德的人。”
Invité
1 237
13 days ago
Par: kailey HU
有子曰:“礼之用,和为贵。”(《论语·学而》)   〔译文〕有子说:“礼的作用,以遇事都做得恰当为可贵。”
Invité
1 214
13 days ago
Par: kailey HU
子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《论语·里仁》)   译文:孔子说:“见到有德行的人就向他看齐,见到没有德行的人就反省自身的缺点。”
Invité
1 188
13 days ago
Par: kailey HU
子曰:“不愤不启,不排不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”(《论语·述而》)   〔译文〕孔子说:“教导弟子时不到他想求明白而又弄不明白的时候,不要急于去开导他;不到他想说出来却又说不出的时候,不要急于去启发他。如果举了一个例子,他却不能由此推知同类的其他问题,便不必再教别的东西了。”
Invité
1 1436
13 days ago
Par: kailey HU